Broussard

From 1742

Claude Broussard är en av kungens rådgivare. Hans släkt var bland de första som anslöt sig till revolutionen och anses därför som en av de bästa. SOm personlig rådgivare till kungen har Claude påverkad honom i det mesta. Mycket talar för att släkten Broussard kommer fortsätta påverka sitt land, Claudes son Adrien visar stora talanger inom det viktigaste, militären.

Personal tools